Wie zijn wij... 

Vanuit OBRA|BAKEN vzw is een enclavewerking (medewerkers met begeleiding op een werkvloer) ontstaan, die zijn focus legt op het ontzorgen van mensen. Dat wil zeggen dat gebruikers zelf niets moeten voorzien of regelen. Alles wordt voor hen klaargezet. De enclavewerking verhuurt de vergaderzaal van OBRA|BAKEN vzw, gelegen in Groot Begijnhof 10 in Sint-Amandsberg.

Onze accommodatie bevindt zich in het historische Groot Begijnhof en biedt zicht op de mooie omringende neogotische gebouwen, welke stammen uit de jaren 1800. 

In een rustig en rustiek kader willen wij jullie in combinatie met onze diensten de kans bieden om honderd procent focus te leggen op de reden van jullie aanwezigheid. Het is onze intentie om het verblijf in onze accommodatie zo aangenaam en gezellig mogelijk te laten verlopen. 

Zaal Met Verhaal,

een woordje uitleg...

 

Zaal Met Verhaal werd gekozen vanuit een aantal factoren.

 

Allereerst is er het historische en geschiedkundige aspect van de locatie. Het Groot Begijnhof, bestaande uit 80 woningen en 14 conventen, was een plek van religie en spiritualiteit. Het blijft in zijn huidige vorm een relevante getuigenis van de Begijnenbeweging, in een fascinerend kader van vredigheid en rust. ‘Als muren konden spreken’ is met andere woorden een meer dan toepasselijk spreekwoord voor deze locatie.

Daarnaast is de huidige opdracht van de eigenares, de vzw Begijnhof Sint-Elisabeth, het patrimonium in stand te houden. Men bewerkstelligt dit door middel van een huisvestingsbeleid te voeren op sociaal en cultureel niveau. Mensen met een beperking, welzijnswerk, culturele inzet en Heemkunde staan hierbij centraal.

© 2018 OBRA|BAKEN enclavewerking.